PANCA SILA
Maastricht
symbolen
© PANCA SILA MAASTRICHTPANCA SILA


Het Panca Sila symbool van cabang (afdeling) Maastricht is ontworpen door guru Harry Oosterhof en heet officieel Inter Satria.
De betekenissen van het symbool zijn opgesteld door Pendekar (grootmeester) Frans Soplantila. In een later stadium zijn de betekenissen aangepast door guru Cliff Bergmans en dr. Henry Otgaar.
Het symbool staat voor de persoonlijkheid van de pesilat.
 


Pendekar dhr. Frans Soplantina


Ular (Slang): 
De slang die zijn eigen staart op eet staat voor twee dingen. Als eerste betekent het dat je in je leven soms (vervelende) gebeurtenissen moet slikken en dat je die moet accepteren. Het heeft geen zin om tegen sommige gebeurtenissen  in te gaan en daarom moet je ze soms aanvaarden. Op die manier zal je een sterker karakter ontwikkelen en een betere pesilat worden. Ten tweede staat de slang voor de oneindige leer in de Pencak Silat. De ontwikkeling houdt nooit op in de Pencak Silat. Beoefenaars van de Pencak Silat die denken dat ze veel hebben geleerd hebben juist niets geleerd. Jezelf blijven ontwikkelen is een van de belangrijkste speerpunten in de Pencak Silat.

Api (Vuur):
Het vuur staat voor de ontberingen die je in leven meemaakt. Ook al zijn die ontberingen zwaar, ontberingen kunnen heilzame ervaringen worden.

Tinju (Vuist): 
Geloof in jezelf, wilskracht en volharding: Ga ervoor!

Segi Tiga (Driehoek):
De driehoek verwijst naar dat je soms voorrang moet geven aan anderen en niet altijd op de voorgrond moet staan. Deze bescheidenheid siert de pesilat en is daarom zeer belangrijk.

Keris:
De keris staat horizontaal en is in evenwicht. Dit betekent dat ondanks alle tegenslagen je toch je balans moet zoeken in je leven.
 
Onze Panca Sila kent 5 dierstijlen:

Elk dier symboliseert zowel een manier om aan het gevecht deel te nemen als een diepere filosofische achtergrond.

Kuda (Paard)
Zinnebeeld voor hardheid en kracht.
De kracht die je nodig hebt om het doel, dat je in je leven hebt gesteld, te bereiken en om verstoring en ziekte tegen te gaan.

Burung Kuntul (Zilveren reiger)
Zinnebeeld voor balans.
De balans of het evenwicht dat je steeds moet trachten te behouden om de filosofie niet te verstoren.

Ular (Slang)
Zinnebeeld voor filosofie.
De filosofie die nodig is om jezelf te leren kennen. Om te weten wie je eigenlijk bent en wat je gelooft. Omdat je dan pas over je medemens kunt praten en oordelen, waarderen en respecteren. Als je weet waar je aan begint en ook waar het einde is, dan kun je je goede kennis aan je medemens ovebrengen.

Monyet
(Aap)
Zinnebeeld voor harmonie.
Harmonie die ontstaat doordat je weet welke plaats, dus welke rang en stand je inneemt en waardoor je je tegenover de medemens altijd beleeft en goed opstelt.

Harimau (Tijger)
Zinnebeeld voor vrede en geweld.
Om diegene te bestrijden, die de eerder genoemde idealen verstoort, nadat je eerst bij jezelf te rade bent gegaan of dat al dan niet rechtmatig gebeurt. PENCAK ORGANISASI 
 

 

Zwart     : houden van,trouw,loyaliteit

Geel       : heilig hart/hart is heilig

Kris        : voorouderlijk cultureel erfgoed van het Indonesische volk

Vijf hoek
: de 5 grondvesten van de P.O:

  1. Men mag niet uitdagen
  2. Men mag geen lafaard zijn                
  3. Men mag de fatsoensgrens niet overschrijden.
  4. Men mag een derde niet onderwijzen in de pencak-silat zonder toestemming  van de      P.O.
  5. Men mag de vriendschappelijke band tussen P.O.leden onderling niet verbreken.Verdiepingsgevoel van broederschap binnen de P.O.

SAUDARA BUDI ASLI


 Saudara    : Broederschap
Budi         : Karakter, inzicht, goede daad
Asli          : Natuurlijk, echt, authentiek, traditioneel, zuiver


 

PANCA-SILA

Panca-sila, wat woordelijk "5-grondwet" betekent, is de grondwet van Indonesië. Symbolisch zijn het de vijf zuilen waar de Indonesische staat op rust.
Het staatswapen van Indonesië vertoont de Garuda, die een schild draagt. De Garuda is een gouden arend uit de Indonesische mythologie.

Hij wordt afgebeeld met 17 veren aan iedere vleugel, 8 staartveren en 45 veren aan de nek: dat symboliseert 17-8-1945. De datum van de onafhankelijks proclamatie.

Op het schild staan de 5 symbolen van de pancasila afgebeeld, dus van de 5 grondbeginselen waarop de Indonesische staat rust.

Op de bandenrol, die de Garuda met de posten vasthoudt, staat de oude Javaanse wapenspreuk:
 
BHINNEKA TUNGAL IKA, hetgeen betekent: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID.

Ster   
Geloof in een God en volg één van de vier grote wereldreligies:
Islam, Boedhisme, Hindoeïsme of Christendom.

Schakelketting  
Een rechtvaardige en geciviliseerde humaniteit (Ronde schakels voor de vrouw en vierkante voor de man). Een fysieke-  of geestelijke onderdrukking wordt niet getoloreerd.

Boom
De nationale eenheid van Indonesië. er is één land, één natie en één taal. 

Buffelkop
Democratie, geleid door de wijsheid bij de beraadslaging onder de volksvertegenwoordigers.

Rijstaar en Katoentwijg
Sociale rechtvaardigheid voor de gehele Indonesische bevolking. Een gelijke verdeling van welzijn en een bescherming van de zwakken.


 
terug naar home


Home
Pelatih
Training
Reglement P.S.
symbolen
Agenda
Nieuws
Doelstelling
Saudara Budi Asli
Kendang muziek
Gallery
Films en Links
Highlights and History