PANCA SILA
Maastricht
Reglement P.S.
© PANCA SILA MAASTRICHT
Reglementen


1
Ieder lid is gehoorzaamheid verschuldigd aan deze P.S.
Beleefdheid dientdoor elk lid in acht  genomen te worden
 
2
Praten en lachen tijdens de trainingen moeten beperkt blijven
 
3
Eerbied en respect onder elkaar is een vereiste
 
4
Geen tegenspraak naar je trainer toe tijdens de lessen
 
5
Elke les moet ten volle benut worden
 
6
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.
De club stelt zich hier niet  aansprakelijk voor
 
7
Het dragen van sieraden tijdens lessen is verboden
 
8
Bij afwezigheid dient dit tijdig aan de trainer of assistent trainer doorgegeven te worden
 
9
Leerlingen moeten op tijd aanwezig zijn voordat de les begint. Ben je te laat, dan kan passende maatregelen genomen worden.
 
10
Contributies dienen op tijd betaald te worden
 
11
Na de lessen dient de trainingsruimte netjes achtergelaten te worden
 
12
 
De leerling is verplicht passende kleding te dragen tijdens de les;

Voor de heren : zwarte broek, zwarte jas of shirt en slendang
Voor de dames: zwarte broek, rode jas of shirt en slendang
 


Home
Pelatih
Training
Reglement P.S.
symbolen
Agenda
Nieuws
Doelstelling
Saudara Budi Asli
Kendang muziek
Gallery
Films en Links
Highlights and History